FANDOM


Spritrep föregås lämpligast av någon form av dryckesaktivitet med målet att uppnå en härlig euforisk, avslappnad fylla. Intaget av alkohol bör vara noga doserat så att personen infinner sig i sitt mest kreativa och spontana humör.

Efter sagda dryckesaktivitet som ska innefatta samtliga spexare bär det iväg till mest lämpad föreläsningssal för att där sätta upp ett genomdrag av mästerverket. Dryck får och bör givetvis konsumeras under nämnda uppsättning.

Att nå slutet av sista akten anses vara en raritet av sällan skådat slag.